EN / SV

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Unibet Group plc tisdagen den 26 april 2005 klockan 16.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan i Stockholm.

tors, 24 mars, 2005 07:00 CET

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Unibet Group plc tisdagen den 26 april 2005 klockan 16.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan i Stockholm, varvid följande ärenden ska behandlas. Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (SDB) Innehavare av svenska depåbevis som önskar delta och rösta i bolagsstämman skall: dels vara registrerade i det av VPC AB förda registret över SDB i bolaget senast fredagen den 15 april 2005, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) senast onsdagen den 20 april 2005 klockan 17.00, genom ifyllande av anmälningsformulär, tillgängligt på www.unibet.com/AGM såsom ”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”. Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Share
https://www.kindredgroup.com/pnznwj
COPY
Prod