EN / SV

Avyttring av investering i Bingo.com Ltd samt förvärv av domännamnet Bingo.com och den europeiska ”real money”-verksamheten

fre, 02 jan., 2015 07:00 CET

Unibet Group plc har med verkan den 31 december 2014 slutfört avyttringen av investeringen i aktier i Bingo.com Ltd. Samtidigt har Unibet slutfört förvärv av domännamnet Bingo.com och relaterade europeiska ”real money”-verksamheten från Bingo.com Ltd.

Unibet kommer att redovisa en icke kassapåverkande vinst för avyttringen i resultatet för det fjärde kvartalet 2014 som offentliggörs den 11 februari 2015. Denna kommer att behandlas som en jämförelsestörande post och beror på andelen av resultatet för Bingo.com Ltd som rapporteras till Unibet för det fjärde kvartalet.

Unibet har gjort en nettobetalning till Bingo.com Ltd om 2 miljoner USD i samband med dessa transaktioner (utgörande köpeskillingen för domännamnet Bingo.com och den europeiska ”real money”-verksamheten om 8.miljoner USD med avdrag för 6 miljoner USD som utgör Unibets tidigare investeringar i Bingo.com Ltd: s aktier).

Bakgrund:

Den 4 maj 2010 förvärvade Unibet 15 miljoner aktier i Bingo.com Ltd för en köpeskilling om 2,25 miljoner USD (0,15 USD per aktie). Denna investering har redovisats som ett intressebolag (Unibets ägarandel representerade cirka 26 procent ägande i Bingo.com Ltd under 2010, vilket har reducerats till cirka 21 procent vid tiden för avyttring som ett resultat av ytterligare aktier som emitteras).

Vid Unibets senaste rapportdatum den 30 september 2014 uppgick det bokförda värdet på Unibets investering i Bingo.com Ltd till cirka 1,1 miljoner GBP.

Mellan 2010 och 2014 har ”real money”-verksamheten i Bingo.com bedrivits som en ”white label” av Unibet med 70 procent av nettointäkterna hänförliga till Bingo.com och 30 procent till Unibet.

Som en följd av ovanstående transaktioner kommer Unibet att ha full kontroll över domänen Bingo.com och tillhörande ”real money”-verksamhet medan Bingo.com Ltd kommer att kunna fokusera på sin sociala bingoverksamhet.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dkwww.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee, och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Share
https://www.kindredgroup.com/pgglpc
COPY

Related content

Prod