EN / SV

Erbjudandet i Unibet övertecknades cirka 12 gånger- noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 8 juni

tors, 27 maj, 2004 12:56 CET

Erbjudandet i Unibet övertecknades cirka 12 gånger - noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 8 juni Erbjudandet i Unibet Group Plc. ("Unibet" eller "Bolaget") övertecknades cirka 12 gånger. Erbjudandet omfattade totalt 883 700 svenska depåbevis ("SDBs"), varav 703 700 nyemitterade SDBs och 180 000 befintliga SDBs. Försäljningspriset uppgick till 135 SEK per SDB. Totalt omfattade erbjudandet cirka 119 miljoner SEK, motsvarande cirka 14,1 % av aktiekapitalet och rösterna i Unibet. Bolagets erbjudande av nyemitterade SDBs har tillfört Bolaget cirka 72,5 miljoner SEK efter emissions- och noteringskostnader. Genom erbjudandet har Bolaget tillförts cirka 2 200 depåbevisinnehavare. Av det totala erbjudandet har cirka 50 procent placerats hos svenska och utländska institutioner. Efter genomförd nyemission kommer Unibets aktiekapital att utgöras av 6 262 798 stamaktier om vardera nominellt 0,02 GBP. Unibets SDBs noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 8 juni 2004 under kortnamnet UNIB. För ytterligare information kontakta: Pontus Lesse VD Unibet Tel: +44 7730 810 543 Inga Lundberg Investor Relations Unibet Tel: +44 788 799 6116 Torbjörn Gunnarsson Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Chef Equity Capital Markets Tel: +46 70 486 1718 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/27/20040527BIT20590/wkr0006.pdf

Share
https://www.kindredgroup.com/pxoqre
COPY
Prod