EN / SV

Litet steg för Unibet i rättsprocessen mot spelmonopolet

mån, 15 nov., 2004 22:43 CET

Unibet krävde i sin stämning mot svenska staten i november 2003 att få marknadsföra bolagets tjänster och även få skadestånd för uteblivna intäkter; huvudförhandling väntas under våren 2005. Unibet begärde i samband med detta även att få göra reklam under tiden som processen mot staten pågår. Först ville svenska domstolar inte ens ta upp detta så kallade interimistiska yrkande om att få göra reklam under tiden då processen pågår. Idag, som första part någonsin, fick Unibet sina EG-rättigheter prövade av svensk domstol; dock blev det avslag. - Att tingsrätten avslagit vårt yrkande om att få göra reklam under tiden för processen är inte helt förvånande, säger Pontus Lesse, VD i Unibet. Domstolen har troligtvis inspirerats av Regeringsrättens synsätt i två nyligen meddelade domar, där man missat en rad viktiga aspekter. - Vi kommer att överklaga beslutet i sig, och även begära att hovrätten vänder sig till EG-domstolen för en slutlig prövning av det svenska monopolet. Det faktum att Eskilstuna tingsrätt tagit upp Unibets yrkande till prövning visar att vi har rätt att få våra EG-rättigheter prövade i Sverige, avslutar Pontus Lesse. För mer information: Pontus Lesse VD Unibet Mobil: +44 7730 810 543

Share
https://www.kindredgroup.com/pzscvh
COPY
Prod