EN / SV

Unibet till Stockholmsbörsens O-lista

mån, 10 maj, 2004 09:55 CET

Unibet till Stockholmsbörsens O-lista Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan. - Teckningskurs 135 SEK per svenskt depåbevis - Erbjudandet omfattar totalt 883 700 svenska depåbevis - Totalt omfattar erbjudandet cirka 119 miljoner SEK, motsvarande cirka 14,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Unibet - Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsens O-lista är den 8 juni 2004 - Anmälningsperioden löper den 11 - 25 maj 2004 I syfte att underlätta den fortsatta expansionen och stärka bolagets finansiella ställning har styrelsen i Unibet Group plc ("Unibet" eller "Bolaget") beslutat att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Unibet är ett av de största privatägda internetbaserade spelbolagen på den nordiska marknaden. Bolaget erbjuder ett brett utbud av online-spel, bl.a. vadhållning på sport samt kasinoprodukter. Vid utgången av mars 2004 erbjöd Unibet tjänster på 12 språk till över 275 000 registrerade kunder i över 100 länder. "Unibet har vuxit kraftigt under de senaste åren, och vi har nu etablerat oss som en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden för online-spel. Noteringen kommer att göra oss mera synliga och tillgängliga för såväl investerare som kunder. Likviden vi erhåller till följd av nyemissionen kommer också att ge oss de resurser vi behöver för att utvidga vårt produktutbud och börja bearbeta nya strategiska marknader", säger Pontus Lesse, VD för Unibet. Unibet i korthet Unibet, med huvudkontor i Storbritannien, verkar inom marknaden för online-spel. Bolaget hade över 275 000 registrerade kunder per den 31 mars 2004 och är en av de största arrangörerna av online-spel på den nordiska marknaden. Unibet erbjuder ett komplett utbud av produkter för online-spel, t.ex. vadhållning på sport, spel på evenemang som direktsänds i TV (s.k. live-spel) och olika kasinoprodukter genom bolagets sajt, www.unibet.com. Bolaget erbjuder mer än 500 odds på stora nationella och internationella sportevenemang varje dag. Unibet har kunder i mer än 100 länder, men fokuserar på den nordiska marknaden, som står för cirka 75 procent av kundbasen, och ett litet antal andra europeiska marknader med de facto-monopol. Unibets bruttoomsättning för 2003 uppgick till 143,5 miljoner GBP (1,8 miljarder SEK) med ett resultat efter skatt på 2,9 miljoner GBP (37,1 miljoner SEK). Bruttoomsättningen under första kvartalet 2004 uppgick till 43,9 miljoner GBP (565 miljoner SEK) med ett resultat efter skatt om 2,1 miljoner GBP (26,4 miljoner SEK). Fakta om erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt 883 700 svenska depåbevis ("SDBs") och består dels av en nyemission om 703 700 SDBs och dels en försäljning av 180 000 befintliga SDBs ("Erbjudandet"). Totalt omfattar Erbjudandet 14,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Efter genomförd nyemission kommer Unibets aktiekapital att utgöras av 6 262 798 stamaktier om vardera nominellt 0,02 GBP. Samtliga SDBs som omfattas av erbjudandet kommer att säljas till teckningskursen 135 SEK per SDB. Bolagets Erbjudande av nyemitterade SDBs kommer att tillföra Bolaget cirka 72,5 miljoner SEK efter emissions- och noteringskostnader. Bolagets huvudägare och grundare Anders Ström kommer att kvarstå med 32,4 procent av aktiekapitalet och rösterna, antaget att Erbjudandet fulltecknas. Om Erbjudandet inte fulltecknas, förbehåller sig Bolaget rätten att fullfölja Erbjudandet och noteringen om minst 518 500 nyemitterade SDBs förvärvas. Tecknade belopp kommer först att användas till teckningen av nyemitterade SDBs och befintliga SDBs till försäljning kommer att säljas endast i den utsträckning samtliga nyemitterade SDBs har tecknats till fullo. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ("Hagströmer & Qviberg") agerar som Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Prospekt och anmälningssedel tillhandahålles på Unibets huvudkontor, 165 The Broadway, 5th floor, Wimbledon, London SW19 1NE, Storbritannien samt hos Hagströmer & Qviberg, Norrlandsgatan 15, 103 71 Stockholm. Prospekt och anmälningssedel kan även beställas på telefon 0200-26 10 00 (+356 2343 16 10 från utlandet) samt laddas ner från Unibets hemsida, www.unibet.com/prospekt eller Hagströmer & Qvibergs hemsida, www.hagqvi.com. Preliminär tidsplan Offentliggörande av prospekt: 10 maj 2004 Anmälningsperiod: 11 - 25 maj 2004 Första handelsdag: omkring den 8 juni 2004 För ytterligare information Pontus Lesse VD Unibet Tel: +44 7730 810 543 Mats Sundström Ordförande Unibet Tel: 070-342 8790 1) Belopp som förekommer i detta pressmeddelande i annan valuta än GBP har, endast för läsarens bekvämlighet, omräknats till GBP i enlighet med de valutakurser som tillkännagavs av Bloomberg L.p. den 31 december 2003 (SEK/GBP 12,87). 2) Befintliga SDBs som omfattas av Erbjudandet har ställts ut till försäljning av Anders Ström, Peter Lindell direkt och genom bolag, Living Capital Ltd och Quesada AB Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan och kopior av detta dokument eller annat hänförligt framtida material får inte skickas per post eller distribueras på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget dokument eller material hänförligt till Erbjudandet får distribueras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/10/20040510BIT20010/wkr0006.pdf

Share
https://www.kindredgroup.com/pepiet
COPY
Prod