EN / SV

Kommuniké från Unibet Group plc:s extra bolagsstämma

mån, 12 sep., 2005 10:51 CET

Vid dagens extra bolagsstämma bemyndigades styrelsen enhälligt att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (om det ej återkallas, ändras eller förnyas) med omedelbar verkan, äga rätt att besluta om nyemission i enlighet med Section 80 i Companies Act 1985, till ett maximalt belopp om nominellt 12 000 GBP (vilket motsvarar 2,4 miljoner aktier om 0,5p vardera) endast i syfte att dessa aktier skall utgöra dellikvid vid förvärv av samtliga aktier i Global Leisure Partners Ltd. Styrelsen Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/pgwjzz
COPY
Prod