EN / SV

Nyemission i Unibet Group plc

tis, 13 sep., 2005 14:30 CET

I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 12 september 2005 har 2,4 miljoner aktier om 0,5p vardera i Unibet Group plc nyemitterats såsom dellikvid vid förvärv av samtliga aktier i Global Leisure Partners Ltd. Antalet utestående aktier uppgår härefter till 28 125 092, envar med ett nominellt värde om 0,5p.

Share
https://www.kindredgroup.com/ptqxht
COPY
Prod