EN / SV

Optionslösen i Unibet

tors, 12 maj, 2005 19:18 CET

Den 12 maj 2005 har 160 975 optioner i Unibets optionsprogram nr 1 och 5 för ledande befattningshavare utnyttjats. Antalet utestående aktier kommer härefter att uppgå till 6 431 273, envar med ett nominellt värde om 0,02 GBP. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 648 580 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital. Samma dag har Unibets VD Pontus Lesse sålt 107 812 svenska depåbevis i Unibet Group plc. Efter denna transaktion uppgår Pontus Lesses innehav av depåbevis i bolaget till 64 688.

Share
https://www.kindredgroup.com/pznzvh
COPY
Prod