EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – juni 2005

ons, 17 aug., 2005 07:30 CET

·Bruttoomsättningen för andra kvartalet 2005 uppgick till 59,9 (48,9) miljoner GBP och för första halvåret till 124,8 (92,7) miljoner GBP. ·Spelöverskottet för andra kvartalet 2005 uppgick till 9,2 (5,2) miljoner GBP och för första halvåret till 16,2 (10,4) miljoner GBP. Bruttomarginalen uppgick till 15,4 (10,6) och 13,0 (11,2) för respektive period. ·Bruttomarginalen för sportspel uppgick till 8,2 (7,8) procent för andra kvartalet 2005. ·Resultatet efter skatt för andra kvartalet ökade till 2,8 (1,4) miljoner GBP och för första halvåret till 5,3 (3,5) miljoner GBP. ·Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,108 (0,062) GBP och för första halvåret till 0,208 (0,154) miljoner GBP. ·Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt stabilt och uppgick till 4,2 (2,4) miljoner GBP under det andra kvartalet. Under kvartalet utbetalades en utdelning om 4,2 miljoner GBP.

“Under andra kvartalet hade vi en fortsatt tillväxt inom samtliga produktområden. Särskilt tillfredställande är pokerns fortsatt positiva utveckling med juni som bästa månad hittills. Vinstmarginalen på sportboken var åter på en tillfredsställande nivå under kvartalet.” ”Vi står starka på de skandinaviska marknaderna. Nu skall vi fortsätta och utveckla vårt framgångsrecept både inom och utom Skandinavien,” säger Unibets VD Petter Nylander. I dag, onsdagen den 17 augusti 2005 klockan 9.00 CET håller Unibets VD Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pyksgj
COPY
Prod