EN / SV

Flaggningsmeddelande - Anders Ström säljer depåbevis i Unibet – förblir långsiktig huvudägare

fre, 17 feb., 2006 07:30 CET

Anders Ström har den 16 februari sålt 1,5 miljoner svenska depåbevis/aktier i Unibet Group till institutionella placerare i Sverige och utlandet. Anders Ströms innehav i Unibet uppgår därefter till 5 603 356 depåbevis motsvarande 19,9 % av kapitalet och rösterna, vilket innebär att han fortsatt är störste ägare i bolaget. Han har också som avsikt att kvarstå som arbetande styrelseordförande i Unibet. -Jag tror starkt på framtidsutsikterna för Unibet. Det är dock onaturligt att jag som privatperson ska ha en så stor del av min förmögenhet i en aktie. Därför vill jag diversifiera mina investeringar. Jag behåller 80% av mitt innehav i Unibet och även efter försäljningen är det mitt i särklass största innehav. Samtidigt har styrelseledamoten Peter Lindell sålt 300 000 depåbevis/aktier, vilket motsvarar 15,6 procent av hans innehav. Efter försäljningen har han 1 620 864 depåbevis, vilket motsvarar 5,8 % av aktierna. Ett flertal institutioner har tidigare efterfrågat möjligheten att förvärva större andelar i företaget vilket har möjliggjorts i och med försäljningen.

Share
https://www.kindredgroup.com/pabcml
COPY
Prod