EN / SV

Handel med svenska depåbevis i Unibet

ons, 25 okt., 2006 20:02 CET

Som tidigare meddelats, kommer Unibet att inrätta en ny bolagsstruktur med ett nytt Maltesiskt holdingbolag för Unibet-koncernen, ”New Unibet”, via ett s k “Scheme of Arrangement” i enlighet med sektion 425 i den brittiska aktiebolagslagen, UK Companies Act. Detta “Scheme” har den 25 oktober 2006 formellt godkänts av The High Court of England and Wales. Samma dag har även Stockholmsbörsen godkänt notering av svenska depåbevis i det nya bolaget. Planen är att detta “Scheme” träder ikraft den 1 november 2006 (”registreringsdagen”).

I enlighet med detta “Scheme” kommer Unibets depåbevisinnehavare som är registrerade som ägare kl 17.00 på ”registreringsdagen”, erhålla ett nytt svenskt depåbevis i det nya holdingbolaget New Unibet (”New Unibet SDB”) i utbyte för varje gammalt depåbevis i Unibet (”Unibet SDB”). Utgivare av depåbevisen är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom depåbank. Samtliga rättigheter och villkor som gäller för de nuvarande depåbevisen i Unibet kommer att gälla för depåbevisen i New Unibet. De kommer även likaledes att noteras på Stockholmsbörsen.

Sista dagen för handel med Unibet SDB är fredagen den 27 oktober 2006 (med likvid den 1 november 2006). Efter det kommer Unibet SDB att avregistrerats från Stockholmsbörsens Nordiska lista. Anledningen till avnotering denna dag är att säkerställa att alla utestående överföringar i samband med Unibet SDB har slutförts innan tidpunkten för registrering av ”Scheme of Arrangement”. Handel som görs på Stockholmsbörsen slutförs inte förrän tre handelsdagar efter datumet för handeln. Genom att avnotera Unibet SDB under de tre dagarna före datumet för registrering av ”Scheme of Arrangement” kommer det inte att finnas någon utestående handel i samband med Unibet SDB vid tidpunkten för registrering av ”Scheme of Arrangement”, och Unibet SDB planeras att borttas ur VPC-systemet i utbyte mot New Unibet SDB.

Nynotering och handel med New Unibet SDB startar för vissa investerare (t ex institutioner) på Stockholmsbörsens Nordiska Lista klockan 9.00 (svensk tid) måndagen den 30 oktober 2006 på ”vid utställande" villkor (för likvid den 2 november 2006). SEB kommer att utfärda New Unibet SDB till de Unibet SDB-innehavare som innehar Unibet SDB vid tiden för registrering av ”Scheme of Arrangement”. Det förväntas att klockan 9 (svensk tid) torsdagen den 2 november 2006 kommer alla New Unibets SDB-innehavare att ha sitt innehav av New Unibet SDB registrerade av VPC på sitt VPC-konto och vid den tiden kommer fullständig handel med New Unibet SDB att starta på Stockholmsbörsen för samtliga investerare.

I samband med att detta “Scheme” träder i kraft kommer även det nya bolaget, New Unibet, att byta namn till ”Unibet Group plc” och det nuvarande holdingbolaget byter namn till UGP plc. Det nya holdingbolaget kommer att ha samma styrelse, ledning och bolagsstyrning som det nuvarande holdingbolaget.Share
https://www.kindredgroup.com/pzryco
COPY
Prod