EN / SV

Kommuniké från Unibet Group plc:s bolagsstämma

ons, 10 maj, 2006 20:09 CET

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 2,25 SEK per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos VPC AB fastställdes måndagen den 15 maj 2006. Utbetalning från VPC AB beräknas ske den 18 maj 2006. Ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Henrik Tjärnström och Anders Ström omvaldes. Till styrelsens ordförande valdes Anders Ström. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 till totalt 190 000 GBP att fördelas så, att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår ett arvode om 15 000 GBP vardera. För kommittéarbete skall utgå ytterligare 4 000 GBP till ledamot i Revisionskommitten och 2 000 GBP till ledamot i Ersättningskommitten och för ordförandeskap i kommitté skall utgå ytterligare 1 000 GBP. Till valberedning valdes Anders Ström, Staffan Persson och Andreas Versteegh. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med omedelbar verkan, kunna besluta om nyemission i enlighet med section 80 i Companies Act 1985, upp till maximalt nominellt värde om 1 200 GBP (motsvarande 240 000 aktier om 0,5p vardera). Bemyndigandet gäller i 5 år, om det inte återkallas, förändras eller förnyas. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i enlighet med section 95 i Companies Act 1985, tilldela värdepapper i utbyte mot kontanter i enlighet med ovanstående beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt section 89(1) i Companies Act 1985. Bemyndigandet gäller i 5 år. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Pter Lindell och Henrik Tjärnström till revisionskommitté. Till ersättningskommitté valdes Peter Lindell och Anders Ström. Styrelsen Unibet Group plc Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/ppmrzq
COPY
Prod