EN / SV

Kungörelse av prospekt

mån, 30 okt., 2006 07:00 CET

I anledning av ett s k “Scheme of Arrangement” (i enlighet med sektion 425 i den brittiska aktiebolagslagen, UK Companies Act) upprättat den 19 september 2006 mellan Unibet Group plc och dess aktieägare får härmed meddelas att New Unibet Group plc (under firmaändring till Unibet Group plc) (”Nya Unibet”) har upprättat ett prospekt vilket godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet har offentliggjorts av Nya Unibet i samband med att svenska depåbevis avseende aktier i Nya Unibet upptagits till handel på Stockholmsbörsens Nordiska Lista.

Kopia av prospektet tillhandahålles utan kostnad genom begäran per post till Unibet Group plc, c/o Alliotts, 5th Floor, 9 Kingsway, London WC2B 6XF, England eller per e-post till London@alliotts.com. Alternativt kan man ta del av prospektet på Unibets hemsida på adress www.unibetgroupplc.com/prospectus. Prospektet är tillgängligt både på svenska och i form av en engelsk översättning.
Share
https://www.kindredgroup.com/prppbw
COPY
Prod