EN / SV

Optionslösen i Unibet

mån, 15 maj, 2006 19:22 CET

Den 15 maj 2006 har 116 000 optioner i Unibets optionsprogram nr 2 och 6 för ledande befattningshavare utnyttjats. Antalet utestående aktier kommer härefter att uppgå till 28 241 092, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 116 580 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital.

Share
https://www.kindredgroup.com/pvrcik
COPY
Prod