EN / SV

Tysk dom försvagar spelmonopolet i Sverige

tis, 28 mars, 2006 20:26 CET

I dag slog den tyska författningsdomstolen fast att spelmonopolet i Tyskland strider mot EG-rätten. Domstolen konstaterade att det tyska spelmonopolet drivs av ekonomiska intressen och då har Tyskland inte rätt att förbjuda privata spelföretag som Unibet att marknadsföra och erbjuda sina tjänster i landet. För att ett spelmonopol ska vara förenligt med EG-rätten ska dess främsta syfte vara att skydda medborgarna från spelmissbruk, vilket den tyska domstolen konstaterade inte var fallet.

– Den här domen är minst lika viktig som Gambelli-domen i Italien för två och ett halvt år sedan. Den kommer att ha en positiv effekt i vårt pågående mål mot svenska staten, eftersom domen slår fast att spelmonopol strider mot EG-rätten, säger Petter Nylander, vd på Unibet. Den tyska författningsdomstolen konstaterade att den tyska lagstiftningen kring vadslagning och lotterier måste ändras om den ska uppfylla kraven för ett spelmonopol. Lagändringarna måste i så fall träda i kraft senast i slutet av 2007. – Det här är en seger för principen om fri rörlighet av tjänster inom EU och det är en viktig milstolpe för spelbranschen i Europa. Vi hoppas att fler länder inser att en reglerad spelmarknad, med både statliga och privata företag som tar ett socialt ansvar, är ett betydligt bättre alternativ än enbart statliga spelmonopol. Unibet arbetar aktivt med frågor som rör samhällsansvar och spelmissbruk inom ramen för G4, Global Gaming Guidance Group – den ledande organisationen för ansvarsfullt spelande och EBA, European Betting Association, säger Petter Nylander.

Share
https://www.kindredgroup.com/prhuwi
COPY
Prod