EN / SV

Unibet Group plc Bokslutskommuniké helåret 2005

ons, 15 feb., 2006 07:30 CET

• Spelöverskottet fjärde kvartalet 2005 uppgick till 16,3 (8,3) miljoner GBP och bruttomarginalen till 17,5 (12,6) procent. För helåret 2005 uppgick spelöverskottet till 43,5 (24,7) miljoner GBP och bruttomarginalen till 15,5 (11,4) procent. • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2005 ökade med 87,5 procent och uppgick till 7,5 (4,0) miljoner GBP. För helåret 2005 ökade rörelseresultatet med 67 procent och uppgick till 19,9 (11,9) miljoner GBP. • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 5,0 (3,1) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2005 uppgick till 13,7 (8,9) miljoner GBP. • Resultat per aktie fjärde kvartalet uppgick till 0,179 (0,123) GBP och för helåret 2005 till 0,523 (0,370) GBP. • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 (2,25) SEK per aktie/SDB. • Bolagsstämma äger rum den 10 maj 2006 i Stockholm. • Antalet aktiva kunder vid årskiftet uppgick till 171 918 (79 655), en ökning med 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2005. • Förvärv och integration av MrBookmaker framgångsrikt slutförd enligt plan. Den fullständiga rapporten finns i bifogade pdf-fil (se nedan).

”Tillväxt och momentum” "Fjärde kvartalet blev en mycket stark avslutning på 2005 med Unibets bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har satt nya rekord för antalet aktiva kunder såväl inom sportspel som kasino och poker.” ”Vi har även framgångsrikt lanserat nya produkter som lotterier och soft games i linje med vår affärsmodell att ha ett fullsortimentserbjudande.” ”MrBookmaker har under perioden 100-procentigt integrerats organisatoriskt och Unibet-koncernen är nu starkt fokuserad på fortsatt tillväxt i Europa med gemensamt varumärke och teknisk plattform”, säger Petter Nylander CEO Unibet. I dag, onsdagen den 15 februari 2006 klockan 09.00 CET håller Unibets VD Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pgfebt
COPY
Prod