EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – september 2006

ons, 08 nov., 2006 07:30 CET

• Spelöverskottet för tredje kvartalet 2006 uppgick till 19,3 (11,1) miljoner GBP och för perioden januari till september 2006 till 55,1 (27,2) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2006 uppgick till 5,3 (3,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2006 uppgick till 14,8 (8,7) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för tredje kvartalet 2006 uppgick till 0,186 (0,131) GBP och för perioden januari till september 2006 till 0,525 (0,339) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 214 042 (139 006).

• Styrelsens förslag att genom ett s. k. Scheme of Arrangement inrätta ett nytt holdingbolag i Malta har godkänts och genomförts.

• Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapital).

• Under fjärde kvartalet kommer styrelsen att söka aktieägarnas tillstånd att introducera ett program för återköp av stamaktier/svenska depåbevis i bolaget.

” En stor geografisk täckning såväl som en bred produktportfölj har bäddat för fortsatt framgång.”

”Vi är stolta över att kunna kapitalisera på ett starkt kundintag under fotbolls-VM med ett nytt rekord i spelöverskott för såväl sportspel som öviga produkter under det tredje kvartalet.”

”Att Unibet dessutom utsågs till European Sportsbook of the Year av branschorganet Egaming review var ett mycket gott betyg till vårt målmedvetna arbete med att erbjuda våra kunder det bästa inom moneytainment.” säger Petter Nylander, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 8 november 2006 klockan 09.00 CET håller Unibets VD Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska.
Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pveaso
COPY
Prod