EN / SV

The Strom Trust

fre, 09 mars, 2007 10:22 CET

MEDDELANDE / PRESSKOMMUNIKÉ – 8 MARS 2007

Anders Ströms intresseandel i form av Svenska Depåbevis (”SDBs”) i Unibet Group Plc har minskat med 2,2 miljoner aktier; dessa har blivit sålda till institutionella investerare och fonder baserade i Sverige och utomlands. Efter försäljningen kommer Anders Ström, genom sin intresseandel, att forfarande vara den största aktieägaren; detta genom ett aktieägande bestående av 3 403 356 aktier/ SDBs, som representerar cirka 12,1% av kapitalet och rösterna.

Som en del av arrangemanget med Carnegie har åtaganden gjorts om att inte göra ytterligare avyttringar före 31 December 2007 utan att godkännande inhämtats.

Anders Ströms starka engagemang och viktiga roll i bolagt fortsätter som tidigare och han kommer att fortsätta som arbetande styrelseordförande. Anders Ström säger:

”Jag behåller mitt fokus på bolagets framtid och kommer att verka som dess arbetande styrelseordförande. Den kvarvarande ägarandelen på 12% är fortfarande ett betydande aktieinnehav för en aktieägare att inneha i ett noterat bolag.”

”Att Carnegie framgångsrikt kunnat göra en sådan här placering bekräftar att bolaget är eftertraktat på kapitalmarknaden.”

Share
https://www.kindredgroup.com/pzvghu
COPY
Prod