EN / SV

Tilldelning av optioner

mån, 15 okt., 2007 18:42 CET

Unibet Group plc har i enlighet med beslut på årsstämman den 25 april 2007, tilldelat ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner optioner avseende 180 017 aktier.

Tilldelningsdag är 28 september 2007.
Lösenperiod för optionerna är 1 - 15 november 2010.
Om samtliga optioner löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,63% av aktiekapitalet efter utspädning.
Vid fullt utnyttjande av samtliga tidigare och nyutgivna optioner, ökar bolaget aktiekapital motsvarande 1,68% av aktiekapitalet efter utspädning.
I beräkningen ingår justering för 88 831 optioner som förfallit då anställning upphört.

Share
https://www.kindredgroup.com/pxpcft
COPY
Prod