EN / SV

Unibet avser att förvärva Maria Holdings för att stärka sin position inom Bingo och på den nordiska marknaden

mån, 03 dec., 2007 08:30 CET

• Betydlig potential inom det kvinnliga kundsegmentet

• Stor tillväxtmöjlighet inom den snabbväxande bingomarknaden online

• Köpeskilling 705 miljoner SEK (54 miljoner GBP)

Unibet Group plc har idag avtalat om att förvärva 100 procent av det maltesiska bolaget Maria Holdings Ltd, som ägs av det svenska investmentbolaget Maria Invest AB. En förutsättning för avtalets fullföljande är Unibets finansiering av förvärvet liksom att ett antal nödvändiga legala förutsättningar uppfylls. Maria Invest ABs dotterbolag Parabol LTD äger de attraktiva domännamnen mariabingo.com, mariacasino.com, carlospoker.com och carlosplace.com. Maria Holding LTD äger bingo.se.

Vid tidpunkten för förvärvets genomförande kommer samtliga dotterbolag i Maria Invest AB att ha överförts till och ingå i Maria Holdings Ltd.

Köpeskillingen uppgår till 705 miljoner SEK (54 miljoner GBP) som erlägges kontant vid avtalets fullföljande. Det är Unibets målsättning att lånefinansiera transaktionen antingen genom banklån eller genom en kapitalanskaffning på obligationsmarknaden.

Maria Invest AB hade under de första nio månaderna 2007, intäkter om 77,1 miljoner SEK (5,9 miljoner GBP) och ett rörelseresultat om 26,1 miljoner SEK (2,0 miljoner GBP). Intäkterna för tredje kvartalet 2007 uppgick till 29,5 miljoner SEK jämfört med 6,5 miljoner SEK för tredje kvartalet 2006 (en tillväxt om 354%).

Under tredje kvartalet 2007 hade Maria Invest 176 361 registrerade kunder och 11 659 aktiva kunder (aktiva de senaste tre månaderna).

Unibet Group plc hade Under de första nio månaderna 2007 ett spelöverskott om 59 miljoner GBP (773 miljoner SEK) och ett rörelseresultat om 16,5 miljoner GBP (216 miljoner SEK).

Telefonkonferens
I dag, måndagen den 3 december 2007, håller Unibets CEO Petter Nylander, CFO Ragnar Hellenius och Maria Invests VD Jörgen Nordlund en telefonkonferens, med start klockan 9.30 CET. Telefonnummer är +46 (0)8 5352 6407 kod 9488024.

Deltagare uppmanas ringa in 5-10 minuter innan telefonkonferensen startar för registrering. Telefonkonferensen går att avlyssna i efterhand genom att ringa +46 (0)8 5876 9441 kod 9488024#.


Affärslogik
Unibet har tidigare aviserat planer på att bredda sin demografiska marknadstäckning, särskilt i Norden. Genom förvärvet av Maria Holdings får Unibet direkt tillgång till en etablerad marknadsorganisation och kundbas inom bingosegmentet med särskild inriktning mot kvinnliga kunder.

Det är välkänt att det kvinnliga kundsegmentet är värdefullt för företag verksamma inom konsumentvarubranschen, men dess potential är i stort sett outnyttjat inom spelindustrin. Unibet är i dag marknadsledande bland män i de nordiska länderna. Med detta förvärv tillförs en värdefull kompletterande kvinnlig kundbas, som kommer att befästa Unibets ställning som nr. 1 bland de privata spelbolagen i Norden. Unibets starka ställning i Europa och Marias marknadsledande position och kunskap inom den snabbväxande bingomarknaden online innebär att den industriella logiken för ett sammangående är stor.

”Med förvärvet stärker vi vår position i Norden samt inom det snabbväxande bingosegmentet online. Unibet är idag det ledande privata spelbolaget i Norden för män och med förvärvet blir vi i ett slag ledande även bland kvinnor” säger Petter Nylander, CEO i Unibet Group plc.

Maria Invests marknadsföringsstrategi och produktinnovationer har bevisligen varit framgångsrika och gett företaget en ledande Nordisk position inom det lukrativa kvinnosegmentet för spel.

”Vi är säkra på att kombinationen av Unibets och Marias produkterbjudande, strukturkapital och topptalang skapar en unik europeisk speloperatör med fyra starka produktpelare och substantiell tillväxtpotential”, säger Jörgen Nordlund, VD för Maria Invest.

Tidsplan
En förutsättning för att dagens avtal fullföljs är Unibets finansiering av förvärvet liksom att ett flertal nödvändiga legala förutsättningar uppfylls. Det är både Unibets och Maria Invests avsikt att fullfölja transaktionen innan årsskiftet.

Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB agerar som finansiell rådgivare till i Unibet i denna transaktion.

Share
https://www.kindredgroup.com/pytvhz
COPY
Prod