EN / SV

Unibet emitterar obligationslån om 100 miljoner euro

mån, 17 dec., 2007 08:00 CET

Unibet Group plc offentliggjorde den 26 november 2007 att bolaget givit E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en kapitalanskaffning på obligationsmarknaden med en maximal volym om 100 miljoner euro.

Öhman har, tillsammans med Unibets ledning, genomfört en så kallad ”road-show” och fört diskussioner med ett antal potentiella investerare. Resultatet av dessa diskussioner visar att det föreligger mycket goda förutsättningar för en lyckosam kapitalanskaffning och Unibets styrelse har därför beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 100 miljoner euro. Tilldelning och fastställande av slutliga villkor sker genom ett auktionsförfarande som avslutas under måndagen den 17 december 2007. Därefter kommer slutliga villkor att meddelas.Share
https://www.kindredgroup.com/phgdpa
COPY
Prod