EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – juni 2007

ons, 15 aug., 2007 07:30 CET

• Spelöverskottet för andra kvartalet 2007 uppgick till 16,5 (18,4) miljoner GBP och för första halvåret 2007 till 38,8 (35,8) miljoner GBP.

• Resultatet före skatt för andra kvartalet 2007 uppgick till 1,7 (5,6) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2006 uppgick till 10,5 (13,6) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2007 uppgick till 1,6 (3,9) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2006 uppgick till 9,9 (9,5) miljoner GBP, till stor del på grund av skattemässig omstrukturering.

• Resultat per aktie för andra kvartalet 2007 uppgick till 0,057 (0,140) GBP och för första halvåret 2007 till 0,350 (0,339) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 221 235 (223 104).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet 2007 uppgick till 5,5 (7,2) miljoner GBP och till 13,4 (15,2) miljoner GBP för första halvåret 2007.

”Otillfredsställande kvartal”

”Detta kvartal har varit spelarnas kvartal. Konkurrensen inom poker har fortsatt i framförallt Sverige, Norge och Danmark. Ytterligare kostnader, delvis av engångskaraktär, tillsammans med den krävande politiska/legala situationen har påverkat affärsverksamheten.”

”Det andra kvartalets sportboksmarginal har varit betydligt lägre än genomsnittet av våra historiska utfall (4,0%) . Den lägre marginalen är resultatet av ett stort antal favoritsegrar i de stora fotbolls-, ishockey- och tennisturneringarna under kvartalet. Dock har sportboksmarginalen för hela det första halvåret varit i linje med våra förväntningar (6,8%). Det tredje kvartalet har startat med en återgång till den normala bruttomarginalen för sportspel.”

”Det lägre resultatet för kvartalet är orsakat av ett betydligt lägre spelöverskott och en ökning av övriga rörelsekostnader, vilka delvis är av engångskaraktär för kvartalet. I framförallt Sverige har konkurrensen inom poker fortsatt efter monopolets introduktion av ett interneterbjudande. Vår förväntan är dock att situationen stabiliseras under andra halvan av 2007. Ledningen har under kvartalet initierat ett antal nya marknadsföringsinitiativ, stärkt den regionala marknadsledningen samt påbörjat flera process- och produktivitetsförbättringar. Huvudsakliga kostnadsdrivare under kvartalet har varit:

• Ökade resurser för marknadsföring och live-betting
• Investeringar i produktivitetsförbättringar och betalningslösningar
• Intensifierad juridisk rådgivning och aktivitet
– Avmonopolisering Frankrike och Sverige
– Blockering av Pro-Tour teamet Unibet.com.”

”Under det andra kvartalet har EU-kommissionen tydligt deklarerat att monopolsituationen på två av våra viktigaste marknader, Sverige och Frankrike, utgör ett brott mot de fundamentala principerna i EU-lagstiftningen. Trots ökad aktivitet från EU kommissionen kvarstår, på kort sikt, motstånd på nationell nivå vilket bl a negativt påverkat det av Unibet sponsrade cykellaget, Unibet.com, som nekats deltagande i bl a Tour de France under det andra kvartalet. Även om svårigheterna i Frankrike fortsätter är vår bedömning att den franska och Europeiska spelmarknaden oundvikligen går mot avmonopolisering.” , säger Petter Nylander, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 15 augusti 2007 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefon-konferensen är +46-(0)8-5352 6408

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pkzcrs
COPY
Prod