EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – mars 2007

ons, 09 maj, 2007 07:30 CET

• Spelöverskottet för första kvartalet 2007 uppgick till 22,3 (17,4) miljoner GBP.

• EBITDA ökade till 10,0 (8,3) miljoner GBP under det första kvartalet 2007.

• Resultatet före skatt för första kvartalet 2007 uppgick till 8,8 (8,0) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för första kvartalet 2007 uppgick till 8,3 (5,6) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för första kvartalet 2007 uppgick till 0,293 (0,199) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 239 929 (190 610).

• Fortsatt stabilt kassaflöde från den löpande verksamheten med 7,8 (8,3) miljoner GBP under det första kvartalet 2007.”Unibets utveckling under första kvartalet visar styrkan i vårt geografiskt och produktmässigt välbalanserade utbud och vi har uppnått ännu ett nytt rekordresultat. I kraft av Unibets fortsatta internationella framgångar minskar beroendet av enskilda marknader och produkter. Konkurrensen på pokermarknaden i Sverige har ökat i samband med det svenska monopolets lansering av online-poker under 2006. Detta har dock mer än väl uppvägts av en stark utveckling inom övriga områden.”

”Unibets strävan är att vara ett av de ledande bolagen inom ansvarsfullt spelande. Detta är en strategisk grundpelare som ger oss ett försprång gentemot de europeiska spelmonopolen”

”Rättsutvecklingen i Europa fortsätter att stödja privata och av EU reglerade och licensierade spelbolag gentemot vissa länders diskriminering och försök att skydda statliga monopol. Domen i det s k Placanica-ärendet i mars 2007 var ett viktigt klargörande att straffåtgärder gentemot privata och av EU reglerade spelbolag bryter mot EU-lagstiftningen och gemenskapsreglerna. EU-kommissionen har också under våren 2007 intensifierat åtgärderna gentemot flera medlemsstater som försöker hindra fri rörlighet av tjänster inom sportspel.”, säger Petter Nylander, CEO Unibet.


Share
https://www.kindredgroup.com/pycsju
COPY
Prod