EN / SV

Unibet Group plc:s nomineringskommitté föreslår inför kommande årsstämma:

mån, 26 mars, 2007 19:00 CET

Inför kommande årsstämma den 25 april 2007 föreslår Unibet Group plc:s nomineringskommitté omval av följande styrelseledamöter:
• Peter Boggs
• Daniel Johannesson
• Peter Lindell
• Anders Ström
• Henrik Tjärnström

Nomineringskommittén föreslår även nyval av Staffan Persson.

Staffan Persson är 50 år, ekonom och svensk medborgare. Han är en av grundarna till venture capital-bolaget ITP. ITP inriktar sig på tidiga investeringar i tillväxtföretag och har varit delägare i Unibet sedan 1999. Staffan Persson är dessutom styrelseordförande i bl a Neonet. Mellan 1982 och 1995 arbetade Staffan på flera svenska och internationella investmentbanker, bl a HSBC Investment Bank, med huvudsaklig inriktning mot M&A och företagsfinansiering.
Staffan Persson med familj innehar 1 666 500 svenska depåbevis i Unibet.

Vidare förslås omval av Anders Ström till ordförande och att en ny befattning som vice ordförande inrättas. Till denna föreslås Daniel Johannesson.


Share
https://www.kindredgroup.com/peiyzv
COPY
Prod