EN / SV

Unibet Group plc:s styrelse har vid styrelsemöte den 22 mars 2007 beslutat följande:

fre, 23 mars, 2007 09:03 CET

• Den totala utdelningen till aktieägarna under 2007 skall öka till maximalt 20 miljoner GBP
• Den framtida utdelningspolicyn innebär en ökning av utdelningen upp till 75 procent av resultatet efter skatt

Vid styrelsemötet beslutades att föreslå den kommande bolagsstämman, som äger rum den 25 april 2007, att få förnyat mandat för ett aktieåterköpsprogram på samma villkor som nuvarande program.

Det är styrelsens avsikt att den totala utdelningen till aktieägarna skall öka.

I tillägg till den föreslagna utdelningen om 5,50 SEK, som är en ökning jämfört med föregående år, föreslås ett utökat återköpsprogram så att den maximala utdelningen till aktieägarna kommer att uppgå till totalt 20 miljoner GBP. Bakgrunden till detta är bolagets affärsmodell som ger starka kassaflöden och den nuvarande nettokassaställningen.

Styrelsen har för avsikt att kommunicera nya finansiella mål under första kvartalet 2007 inklusive en ny utdelningspolicy som innebär en utdelning till aktieägarna av upp till 75 procent (för närvarande 50 procent) av koncernens resultat efter skatt, förutsatt att övriga finansiella mål har uppnåtts och en lämplig kapitalstruktur kan upprätthållas samt att alla bankåtaganden kan upprätthållas.

Share
https://www.kindredgroup.com/pbgptc
COPY
Prod