EN / SV

Unibets undersöker möjligheterna för en obligationsemission

mån, 26 nov., 2007 14:16 CET

Unibet-koncernen har sedan grundandet uppvisat en hög organisk tillväxt i kombination med förvärv och utvärderar kontinuerligt förvärvsalternativ i linje med ambitionerna att öka tillväxten inom strategiska och geografiska områden.

En av Unibets målsättningar är att bolaget skall vara en av de tre största aktörerna på varje utvald geografisk marknad.

Bolaget för sedan en tid tillbaka diskussioner med ett antal parter om strategiska förvärv och det är styrelsens bedömning att ett eller flera av dessa kan komma att aktualiseras. I syfte att skapa en finansiell beredskap för sådana förvärv, har styrelsen, i linje med bolagets finansiella mål, givit Öhman Fondkommission i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en kapitalanskaffning på obligationsmarknaden med en maximal volym om 100 miljoner euro.


För mer information:
Inga Lundberg, Investor Relations +44 788 799 6116
Ragnar Hellenius, CFO and deputy CEO +44 784 167 3517

Share
https://www.kindredgroup.com/plyidd
COPY
Prod