EN / SV

Villkoren för Unibets obligationslån om 100 miljoner euro fastställda

tis, 18 dec., 2007 08:00 CET

Unibet Group plc offentliggjorde den 17 december 2007 att Unibets styrelse har beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 100 miljoner euro.

Tilldelning och fastställande av slutliga villkor har skett genom ett auktionsförfarande som letts av E. Öhman J:or Fondkommission AB. Obligationslånet löper över tre år med möjlighet till förtida inlösen på Unibets begäran från den 21 december 2008. Obligationslånet löper med fast årlig ränta om 9,70 procent. Unibet har bland annat åtagit sig att inte dela ut mer är 75 procent av koncernens nettoresultat som utdelning eller i form av aktieåterköp, samt tillse att koncernens nettoskuld inte överstiger tre gånger koncernens EBITDA för de närmast föregående 12 månaderna. Obligationslånet kommer att inregistreras vid OMX Nordiska Börs i Stockholm senast den 31 mars 2008.

”Unibet har erhållit över 100 miljoner euro på en global kapitalmarknad som just nu präglas av stor osäkerhet. Vi ser detta som ett styrkebesked och ett bevis på vår affärsmodell. Nu kan vi fortsätta att bedriva verksamheten utan begränsningar”, säger Petter Nylander, CEO Unibet.

Genom obligationslånet har Unibet skaffat sig finansiellt utrymme som medger förvärv. Det är Unibets bedömning att obligationslånet väl tillgodoser bolagets finansieringsbehov med bibehållen flexibilitet och samtidigt skapar utrymme för en positiv värdeutveckling för Unibets aktieägare.

”Möjligheten att förstärka vår organiska tillväxt med förvärv har ökat i och med detta obligationslån. Jämte det pågående förvärvet av Maria Holdings, där spelöverskottet fortsätter att öka (102,2 miljoner SEK eller 7,8 miljoner GBP per den 30 november 2007) liksom antalet registrerade kunder (186 558 per den 30 november 2007) och aktiva kunder (13 814 aktiva kunder under 3-månadersperioden som slutar den 30 november 2007), kommer vi att söka efter fler värdeskapande förvärv”, säger Petter Nylander, CEO Unibet.

Share
https://www.kindredgroup.com/pevhmy
COPY
Prod