EN / SV

Förfallna optioner

mån, 17 nov., 2008 10:59 CET

Under 2005 tilldelade Unibet Group plc ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner optioner med lösenperiod 1-15 november 2008. Inga av dessa optioner har inlösts vilket innebär att optioner motsvarande 138 832 aktier löpte ut den 15 november 2008.

Vid fullt utnyttjande av övriga utställda optioner, ökar bolaget aktiekapital motsvarande 2,42 procent av aktiekapitalet efter utspädning.
Share
https://www.kindredgroup.com/pbssnl
COPY
Prod