EN / SV

Nytt rapportdatum för Unibets bokslutskommuniké – 20 februari 2008

fre, 08 feb., 2008 19:33 CET

Unibet Group plc har beslutat senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikéen för helåret 2007 från onsdagen den 13 februari 2008 till onsdagen den 20 februari 2008 kl 07.30.

Bakgrunden är den markant ökade komplexiteten för koncernen som förvärvet av Maria Holdings Ltd med dotterbolag strax innan årsskiftet medförde. Styrelsen vill säkerställa att den ej reviderade bokslutskommunikéen inte blir föremål för väsentliga ändringar i årsredovisningen.Samma dag, dvs onsdagen den 20 februari 2008 klockan 9.00 (CET) håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO och vice CEO Ragnar Hellenius sedvanlig presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.
Presentationen hålles på engelska.
Share
https://www.kindredgroup.com/pkuqcf
COPY
Prod