EN / SV

Tilldelning av optioner

tis, 28 okt., 2008 08:00 CET

Unibet Group plc har i enlighet med beslut på årsstämman den 29 april 2008, tilldelat ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner optioner avseende 169 443 aktier.

Tilldelningsdag 29 september 2008.
Lösenperiod för optionerna är 1 - 15 november 2011.
Optionerna är utställda på 87 883 aktier som bolaget tidigare återköpt. Rättigheten att lösa tilldelade optioner är förbundet med villkoren att optionsinnehavaren är fortsatt anställd (liksom vid det generella optionsprogrammet) samt att företagets långsiktiga finansiella mål uppnås. Lösenpriset för optionerna motsvarar 100 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Unibets aktie under en femdagarsperiod direkt innan tilldelningsdagen den 29 september 2008. Om samtliga optioner löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,30 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Tilldelningsdag 29 september 2008.
Lösenperiod för optionerna 1 - 15 november 2011.
Om samtliga optioner, motsvarande 58 110 aktier, löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,20 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Tilldelningsdag 3 september 2008.
Lösenperiod för optionerna 1 - 15 november 2011.
Om samtliga optioner, motsvarande 23 450 aktier, löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,08 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Vid fullt utnyttjande av samtliga ovanstående optioner, kommer 81 560 nya aktier ställas ut och 87 833 aktier som tidigare ägts av bolaget övergå till optionsinnehavare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga ovanstående optioner ökar bolagets aktiekapital motsvarande 0,58 procent. Vid fullt utnyttjande av både tidigare och nyutgivna optioner, ökar bolaget aktiekapital motsvarande 3,27 procent av aktiekapitalet efter utspädning.


Share
https://www.kindredgroup.com/parwvm
COPY
Prod