EN / SV

Tilldelning av optioner

ons, 06 aug., 2008 18:33 CET

Unibet Group plc har i enlighet med beslut på årsstämman den 29 april 2008, tilldelat ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner optioner avseende 292 290 aktier.

Tilldelningsdag är 30 april 2008.
Lösenperiod för optionerna är 1 - 15 juni 2011.
Om samtliga optioner löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 1,03 procent av aktiekapitalet efter utspädning.
Vid fullt utnyttjande av samtliga tidigare och nyutgivna optioner, ökar bolaget aktiekapital motsvarande 2,34 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Share
https://www.kindredgroup.com/pnrstk
COPY
Prod