EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2008

ons, 05 nov, 2008 07:30 CET

• Spelöverskottet för tredje kvartalet 2008 uppgick till 29,3 (19,4) miljoner GBP och för perioden januari till september 2008 till 88,5 (56,9) miljoner GBP.

• Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2008 uppgick till 4,5 (6,9) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2008 uppgick till 11,4 (17,4) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2008 uppgick till 3,9 (6,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2008 uppgick till 9,7 (16,4) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för tredje kvartalet 2008 uppgick till 0,141 (0,229) GBP och för perioden januari till september 2008 till 0,346 (0,579) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 264 015 (257 312).


"Bredd i geografisk spridning och produktutbud ger operationell styrka"


”Unibets utveckling under tredje kvartalet är ett resultat av vår geografiska spridning och vårt breda produktutbud. Vår tillväxt har fortsatt, särskilt i Syd- och Östeuropa.”
”Europalanseringen av bingo har fortsatt och vi har utökat vårt produktutbud med Travnet Live Racing.”
”Live betting som nu är ett viktigt konkurrensmedel har fortsatt att växa och gav ett betydande bidrag till sportboken.
”Mot bakgrund av den starka tillväxt som fortfarande råder inom online-spel är det i slutet av oktober fortfarande svårt att avgöra vilken inverkan den rådande finansiella situationen i världen har på vår affärsmodell,”
säger Petter Nylander, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 5 november 2008 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com
Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3791, kod 9407857.

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com


Share
https://www.kindredgroup.com/pxnjns
COPY