EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2008

mån, 28 apr., 2008 07:30 CET

• Spelöverskottet för första kvartalet 2008 uppgick till 31,3 (21,6) miljoner GBP.

• Resultat före skatt för första kvartalet 2008 uppgick till 2,9 (8,8) miljoner GBP.

• Resultat före skatt för första kvartalet 2008, exklusive valutakursförlust om 5,6 miljoner GBP på obligationslånet, uppgick till 8,5 (8,8) miljoner GBP.

• Resultat efter skatt för första kvartalet 2008 uppgick till 2,2 (8,3) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för första kvartalet 2008 uppgick till 0,078 (0,293) GBP.

• Resultat per aktie för första kvartalet 2008 exklusive valutakursförlust på obligationslånet uppgick till 0,278 (0,293) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 288 161 (239 929).
“Stabil tillväxt”


“Under första kvartalet 2008 har vi sett en stabil tillväxt inom koncernen, både vad beträffar spelöverskott och rörelseresultat.”

“EBITDA för det första kvartalet innehåller en positiv valutakurspåverkan om 2,4 miljoner GBP.”

“Med marknadsföringskostnaderna under kontroll och Maria Holdings operativt integrerat enligt plan fokuserar vi nu på att uppfylla de finanseilla målen för 2010.”

”Den rådande polariserade situationen mellan EU och några av medlemsländerna kommer sannolikt kvarstå på både kort och medellång sikt utan att ha någon påverkan på Unibets förmåga att uppfylla de finansiella målen,” säger Petter Nylander, Unibets CEO.

I dag, måndagen den 28 april 2008 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.
Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com
Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5352 6458. kod: 2939734

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pxqouu
COPY
Prod