EN / SV

Unibet Group plc Bokslutskommunike januari – december 2007 (ej reviderad)

ons, 20 feb., 2008 07:30 CET

• Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 24,5 (19,4) miljoner GBP och för helåret 2007 till 81,4 (71,8 ) miljoner GBP. Spelöverskott och marknadsföringskostnader har omräknats och inkluderar effekten av alla spelrelaterade transaktioner i enlighet med senaste IFRIC och branchstandard utan påverkan på rapporterat resultat.

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 2,7 (7,4 ) miljoner GBP och för helåret 2007 till 20,0 (28,5 ) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 2,3 (23,1) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2007 uppgick till 18,7 (37,9) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 0,083 (0,818) GBP och för helåret 2007 till 0,665 (1,344) GBP.

• Förvärv av Maria Holdings Ltd för en köpeskillingen om 705 miljoner SEK (54 miljoner GBP). Förvärvet finansierades via kapitalanskaffning på obligationsmarknaden om totalt 100 miljoner EUR (70 mijoner GBP).

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 309 431 (218 770).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,41) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 6,30 (5,50) SEK per aktie/SDB.

• Årsstämma äger rum den 29 april 2008 i Stockholm.

“Otillfredsställande resultat”

“Exceptionella kostnader, huvudsakligen för avveckling av cykellaget Unibet.com samt ökade marknadsföringskostnader trycker ned fjärde kvartalets resultat till otillfredsställande nivåer. Avvecklingskostnaden för sponsoravtalet för cykelteamet, som nekandes att delta i de stora Pro-Tour tävlingarna, uppgår till totalt 2,1 miljoner GBP för fjärde kvartalet. Utöver detta har vi beslutat att mot bakgrund av den negativa utvecklingen på fastighetsmarknaden, göra en helårsreservering för det ej ännu uthyrda, men tömda, gamla Londonkontoret på totalt 0,5 miljoner GBP. De ökade marknadsföringskostnaderna beror framförallt på stigande försäljningsprovisioner och utökade affiliateprogram för att säkra fortsatt starkt kundtillväxt”.

”Den underliggande verksamheten visar på en förbättrad tillväxt och ett starkt kundintag. I alla regioner ser vi tillväxt i spelöverskottet från sportspel och övriga spelprodukter som sammnataget ökat med 30% under fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året och 15% på helårsbasis. De gynnsamma sportspelresultaten och förbättrade marginaler för livebetting ger en total sportboksmarginal om 7,5% före kundbonus för fjärde kvartalet. Pokern i Sverige visar nu också tillväxt och ökade med nära jämfört med tredje kvartalet 2007. Vidare har antalet aktiva kunder fortsatt att öka för såväl Unibet som Maria Holdings om totalt 15% jämfört med förra kvartalet”.

”Integrationen av Maria Holdings fortsätter enligt plan och Marias bingo samt poker produkter fortsätter växa kraftigt. Vi är positiva över kraften i Maria Bingos affärsmodell och är i färd med att introducera Maria Bingo i Unibets europeiska nätverk”.

”Vi startar 2008 med en avsevärt förbättrad websida, som med en stabil och skalbar plattform redan visat på en ökad produktivitet och större kundupplevelse. Vi har stärkt vårt strukturkapital, utökat vårt produkterbjudande bland annat med Maria Bingo, och ser fortsatt stark tillväxt i spelöverskottet för samtliga regioner och produkter. Nu är vårt fokus att kapitalisera på vår starka position och leverera attraktiva kassaflöden under fortsatt tillväxt”, säger Petter Nylander, Unibets VD.

I dag, onsdagen den 20 februari 2008 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO och vice CEO Ragnar Hellenius en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46-(0)8-5052 0270, kod 5214284.

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/plypqh
COPY
Prod