EN / SV

Obligationsåterköp och valutakurser

tors, 01 okt., 2009 06:00 CET

Inga återköp av obligationslånet på nominellt 100 miljoner EUR som Unibet emitterade den 21 december 2007 för att finansiera förvärvet av Maria Holdings, har gjorts under det tredje kvartalet 2009. Detta innebär att totalt utestående belopp per den 30 september 2009 är oförändrat med 65,8 miljoner EUR. Följande valutakurser har använts per den 30 september 2009 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP: Kurs mot GBP 30-Jun-09 30-Sep-09 Kv 3 Förändring SEK 12.689 11.253 -11.3% NOK 10.583 9.304 -12.1% EUR 1.174 1.100 -6.3% DKK 8.74 8.187 -6.3%

Share
https://www.kindredgroup.com/plwnij
COPY
Prod