EN / SV

Obligationsåterköp och valutakurser

tors, 15 jan., 2009 07:30 CET

Under fjärde kvartalet 2008 har Unibet fortsatt att återköpa av obligationslånet som emitterades den 21 december 2007 för att finansiera förvärvet av Maria Holdings. Under det fjärde kvartalet har totalt 9,7 miljoner EUR av obligationslånet på nominellt 100 miljoner EUR återköpts. Per den 31 december 2008 uppgick totalt utestående belopp av obligationslånet till nominellt 70,7 miljoner EUR.

Följande valutakurser har använts per den 31 december 2008 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP:

31-Dec-07 30-Sep-08 31-Dec-08 2008 Föränd Q4 Föränd
Kurs mot GBP
SEK 13.48 12.189 11.412 -15.3% -6.4%
NOK 10.82 10.438 10.236 -5.4% -1.9%
EUR 1.361 1.256 1.05 -22.9% -16.4%
DKK 10.12 9.373 7.822 -22.7% -16.5%

Share
https://www.kindredgroup.com/pvujwg
COPY
Prod