EN / SV

Optionslösen i Unibet Group plc

mån, 16 nov., 2009 19:00 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram nr 14 och 15 för ledande befattningshavare som avslutades den 15 november 2009 har 98 176 optioner utnyttjats. Av dessa optioner har 16 946 lösts genom nyemittering av 16 946 aktier med ett nominellt värde av 0,005 GBP. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 206 063,36 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital. De återstående 81 230 optionerna löstes genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibets aktieåterköpsprogram från 2007. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 987 756,80 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital. Efter denna optionslösen uppgår antalet utestående aktier i Unibet Group plc till 28 258 038, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av totala antalet utestående aktier innehas 216 670 av Unibet inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007.

Share
https://www.kindredgroup.com/pscvos
COPY
Prod