EN / SV

Unibet återbetalar EUR obligation

tis, 22 dec., 2009 18:00 CET

Unibet Group plc har idag återbetalat utestående 65,8 miljoner EUR av det ursprungliga obligationslånet om 100 000 000 EUR 9,70% 2007/2010, Lån nr 1 (ISIN: SE0002275990), ett år före den ursprungliga förfallodagen, i enlighet med punkt 9 i villkoren för lånet. Genom denna förtida inlösen räknar Unibet med en besparing av finanskostnaderna på mellan 4 miljoner och 5 miljoner GBP jämfört med att behålla obligationslånet till dess ursprungliga förfallodatum i december 2010. Besparingen inkluderar kostnader för förtida inlösen om ungefär 1,4 miljoner EUR under fjärde kvartalet 2009.

Share
https://www.kindredgroup.com/pvmtry
COPY
Prod