EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2008

ons, 18 feb., 2009 07:30 CET

• Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 34,9 (24,5) miljoner GBP och för helåret 2008 till 123,4 (81,4) miljoner GBP (+52%).

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 12,8 (3,7) miljoner GBP och för helåret 2008 till 36,5 (21,4) miljoner GBP (+71%).

• Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2008 uppgick till -0,3 (2,7) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2008 uppgick till 11,1 (20,0) miljoner GBP. I resultatet före skatt ingår en valutakursförlust på EUR-obligationslånet om 11,8 (1,2) miljoner GBP för fjärde kvartalet, av vilket 10,2 (1,2) miljoner GBP är orealiserat. För helåret 2008 är kursförlusten 17,9 (1,2) miljoner GBP av vilket 15,1 (1,2) miljoner GBP är orealiserat.

• Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2008 uppgick till -0,9 (2,3) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2008 uppgick till 8,8 (18,7) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2008 uppgick till -0,032 (0,083) GBP och för helåret 2008 till 0,314 (0,665) GBP.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 15,2 (5,1) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2008 och 46,8 (26,2) miljoner GBP för helåret 2008 (+79%).

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 292 168 (309 431).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,23 (0,50) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 2,75 (6,00) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 6,4 (14,0) miljoner GBP.

• Årsstämma äger rum den 13 maj 2009 i Stockholm.


“Starkt kassaflöde och starkt rörelseresultat”

“Vårt välbalanserade produktutbud och vårt genomtänkta kunderbjudande har resulterat i en ökning av spelöverskottet med över 50 procent och en ökning av rörelseresultatet med över 70 procent på årsbasis.”

”Fokus på kostnadskontroll och att investeringsprogrammet i vår digitala plattform under de senaste två åren nu är avslutat har resulterat i högre marginaler och samtidigt en minskning av aktiverade investeringskostnader med 34 procent.”

”Vår stabila affärsmodell har genererat en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten* med över 170 procent på årsbasis.”

”Under de första sex veckorna 2009 har vi sett en fortsatt tillväxt i verksamheten varför vi upprepar att mot bakgrund av den tillväxt som råder inom online-spel är det svårt att avgöra vilken inverkan den rådande finansiella situationen i världen har på vår affärsmodell,” säger Petter Nylander, Unibets CEO.

* kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital med avdrag för investeringar och skattI dag, onsdagen den 18 februari 2009 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3792, kod 5467973.

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/ppgqpg
COPY
Prod