EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – juni 2009

mån, 10 aug., 2009 07:30 CET

• Spelöverskottet för andra kvartalet 2009 uppgick till 30,0 (27,9) miljoner GBP och för första halvåret 2009 till 66,2 (59,2) miljoner GBP. • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2009 uppgick till 1,9 (6,1) miljoner GBP och för första halvåret 2009 till 12,8 (16,4) miljoner GBP. • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2009 uppgick till 5,9 (4,0) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2009 uppgick till 16,6 (6,9) miljoner GBP. • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2009 uppgick till 5,4 (3,5) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2009 uppgick till 15,3 (5,7) miljoner GBP. • Resultat per aktie för andra kvartalet 2009 uppgick till 0,192 (0,127) GBP och för första halvåret 2009 till 0,548 (0,205) GBP. • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 4,6 (8,4) miljoner GBP för första kvartalet 2009 och 18,1 (21,6) för första halvåret 2009. • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 309 099 (316 780). “Stark tillväxt inom Live betting” ”EBITDA för det andra kvartalet innehåller en valutakursförlust om 3,0 miljoner GBP huvudsakligen hänförlig till omräkning av kassamedel till GBP, och finansnettot innehåller en valutakursvinst på obligationslånet om 5,3 miljoner GBP. Tabellen visar hur rörelseresultatet påverkas av den valutakursförlust om 3,0 miljoner GBP som uppstår vid omräkningen GBP tusental Kv 2 2009 Kv 2 2008 Redovisat rörelseresultat 1 937 6 105 Plus valutakursförluster i rörelsekostnader 2 964 158 Justerat rörelseresultat 4 901 6 263 “Fortsatt kraftfull utveckling av Live bettingen tillsammans med en svagare marginal för den traditionella sportboken gjorde att livebettingens andel av spelöverskottet i sportboken för andra kvartalet 2009 uppgick till 37,3 procent (23,2 procent).” ”Vi har varit mycket aktiva med marknadsföring och därmed investerat för framtiden och ytterligare etablerat Unibet på våra tillväxtmarknader till gynnsamma villkor givet det nuvarande ekonomiska klimatet.” ”Unibet fortsätter att vara på framkant när det gäller samverkan mellan onlinespel och direktsändning med över 1 800 direktsända sportevenemang under andra kvartalet och lansering av Live Dealer Casino”, säger Petter Nylander, CEO Unibet. I dag, måndagen den 10 augusti 2009 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3794. Kod 6123488. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pbznbv
COPY
Prod