EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2009

mån, 02 nov., 2009 07:30 CET

• Spelöverskottet för tredje kvartalet 2009 uppgick till 30,1 (29,3) miljoner GBP och för perioden januari till september 2009 till 96,3 (88,5) miljoner GBP. • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2009 uppgick till 3,5 (4,5) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2009 uppgick till 20,1 (11,4) miljoner GBP. • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2009 uppgick till 3,0 (3,9) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2009 uppgick till 18,3 (9,7) miljoner GBP. • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2009 uppgick till 0,108 (0,141) GBP och för perioden januari till september 2009 till 0,656 (0,346) GBP. • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 329 721 (264 015). "Omsättningsrekord för sportboken och rekord i antal aktiva kunder” ”Under tredje kvartalet uppnådde vi rekordomsättning i sportboken med livebetting som en drivande kraft.” ”På grund av genomgående vinster för storklubbarna och bara några få oavgjorda matcher i Premier League i augusti och september hamnade bruttomarginalen för sportspel under det långsiktiga genomsnittet.” ”Under oktober har bruttomarginalen för sportspel varit högre än det långsiktiga genomsnittet vilket understryker de kortsiktiga säsongsvariationerna i sportspelsmarginalen och hur viktigt det är att titta på marginalen över åtminstone en ettårsperiod.” ”Våra framgångsrika marknadsaktiviteter har även genererat ett rekord i antalet aktiva kunder under kvartalet.” “Försvagningen av det brittiska pundet gentemot de andra för bolaget betydande valutorna under det tredje kvartalet innebär att EBITDA innehåller en valutakursvinst om 4.3 miljoner GBP. Denna vinst elimineras dock delvis av en orealiserad valutakursförlust på obligationslånet om 4,0 miljoner GBP vilket ger en positiv nettoeffekt på Resultat före skatt om 0,3 miljoner GBP,” säger Petter Nylander, CEO Unibet. I dag, måndagen den 2 november 2009 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3793, kod 2674495. Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/phuiua
COPY
Prod