EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2009

mån, 11 maj, 2009 07:30 CET

- Spelöverskottet för första kvartalet 2009 uppgick till 36,1 (31,3) miljoner GBP.

- Rörelseresultatet för första kvartalet 2009 uppgick till 10,9 (10,3) miljoner GBP.

- Resultat före skatt för första kvartalet 2009 uppgick till 10,7 (2,9) miljoner GBP.

- Resultat efter skatt för första kvartalet 2009 uppgick till 10,0 (2,2) miljoner GBP.

- Resultat per aktie för första kvartalet 2009 uppgick till 0,357 (0,078) GBP.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,5 (13,2) miljoner GBP för första kvartalet 2009.

- Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 314 977 (288 161).


”Fortsatt starkt kassaflöde”

”Vår stabila affärsmodell och vårt välbalanserade produktutbud har resulterat i ytterligare ett starkt kvartal beträffande spelöverskott och löpande kassaflöde.”

”Under kvartalet har vi ökat antalet aktiva kunder med nästan 8 procent och fortsatt vår framgångsrika geografiska expansion.”

”Den erfarenhet och det strukturkapital som vi har byggt upp inom vår egen sportbok har gett oss ett konkurrensmässigt försprång inom flera områden och är väsentlig för styrkan i vårt varumärke och våra kunders upplevelser av våra produkter,” säger Petter Nylander, Unibets CEO.I dag, måndagen den 11 maj 2009 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com
Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3643 kod: 9453977

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pckyvl
COPY
Prod