EN / SV

Unibet tecknar ny kreditfacilitet om 24 miljoner EUR

tors, 19 nov., 2009 07:30 CET

Unibet Group plc har tecknat en 12-månaders kreditfacilitet på maximalt 24 miljoner EUR med en ledande internationell bank. Den nya kreditfaciliteten ska bland annat användas för inlösen av det utestående obligationslånet som uppgår till 65,8 miljoner EUR. Genom förtida inlösen av obligationslånet räknar Unibet med en besparing av finanskostnaderna på mellan 4 och 5 miljoner EUR under facilitetens löptid jämfört med att behålla obligationslånet till dess det förfaller. Denna besparing inkluderar kostnader för förtida inlösen om ungefär 1,4 miljoner EUR under fjärde kvartalet 2009. En betydande fördel i tillägg till besparingarna av finanskostnaderna på mellan 4 och 5 miljoner EUR är att den förtida inlösen medför att volatiliteten i valutakursförändringarna i resultaträkningen, hänförliga till obligationslånet, mildras. Oreum Advokatbyrå har agerat som Unibets rådgivare vid transaktionen.

Share
https://www.kindredgroup.com/pdmvuv
COPY
Prod