EN / SV

Ny ordförande - Daniel Johannesson slutar, Anders Ström föreslagen till ordförande

mån, 03 maj, 2010 09:45 CET

Unibets nuvarande styrelseordförande Daniel Johannesson har meddelat Valberedningen att han p g a hälsoskäl inte avser att ställa upp för omval till styrelsen i Unibet Group plc. Inför årsstämman den 6 maj 2010 föreslår därför Valberedningen att punkten 16 Omval av Daniel Johannesson till styrelseledamot utgår och att under punkten 21 Anders Ström föreslås till styrelsens ordförande och att styrelsen får utse vice ordförande. Anders Ström var tidigare ordförande under åren 2005-2007. Förslaget medför även att övriga beslutspunkter som berörs, såsom ersättningar, justeras med hänsyn till att antalet styrelseledamöter blir färre.

Share
https://www.kindredgroup.com/pejaos
COPY
Prod