EN / SV

Unibet Group plc - Bokslutskommuniké januari – december 2009 (ej reviderad)

ons, 17 feb., 2010 07:30 CET

• Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 42,1 (34,9) miljoner GBP och för helåret 2009 till 138,3 (123,4) miljoner GBP). • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 11,0 (12,8) miljoner GBP och för helåret 2009 till 32,8 (36,5) miljoner GBP. • Rsultatet före skatt för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 8,7 (-0,3) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2009 uppgick till 28,9 (11,1) miljoner GBP. • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 8,4 (-0,9) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2009 uppgick till 26,8 (8,8) miljoner GBP. • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 0,301 (-0,032) GBP och för helåret 2009 till 0,957 (0,314) GBP. • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,3 (15,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2009 och 42,7 (46,8) miljoner GBP för helåret 2009. • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 365 865 (292 168). • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,71 (0,23) GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 8,15 (2,75) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 20,0 (6,4) miljoner GBP. • Årsstämma äger rum den 6 maj 2010 i Stockholm. ”Rekord i antal aktiva kunder och i spelöverskottet för sportboken” “Ytterligare ett rekord i antalet aktiva kunder och i spelöverskottet för sportboken tillsammans med en hög bruttomarginal gav ett starkt fjärde kvartal för 2009.” ”Under de första sex veckorna av 2010 har vi sett en fortsatt tillväxt i verksamheten med livebetting som en viktig drivkraft." ”Ett annat viktigt steg för Unibet har varit beslutet att ta del i den globala B2B-sportboksmarknaden genom att erbjuda vår egenutvecklade Sportboks- och riskhanteringsservice till externa kunder. Unibet har tre av de senaste fyra åren tilldelats det prestigefyllda ”European Sports-betting operator of the year” av eGaming Review vilket ger Unibet en unik ställning och en stark trovärdighet inom detta produktområde." ”Under fjärde kvartalet har vi också förtidsinlöst obligationslånet och räknar med en besparing av finanskostnaderna på mellan 4 miljoner och 5 miljoner EUR jämfört med att behålla obligationslånet till det ursprungliga förfallodagen. Besparingen inkluderar kostnader för förtida inlösen om 1,2 miljoner GBP vilket har belastat resultaträkningen under fjärde kvartalet 2009,” säger Petter Nylander, Unibets CEO. I dag, onsdagen den 17 februari 2010 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3793, kod 4157744. Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pusuel
COPY
Prod