EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2010

ons, 05 maj, 2010 05:30 CET

- Spelöverskottet för första kvartalet 2010 uppgick till 41,8 (36,1) miljoner GBP. - Rörelseresultatet för första kvartalet 2010 uppgick till 10,6 (10,9) miljoner GBP. - Resultat före skatt för första kvartalet 2010 uppgick till 10,3 (10,7) miljoner GBP. - Resultat efter skatt för första kvartalet 2010 uppgick till 9,5 (10,0) miljoner GBP. - Resultat per aktie för första kvartalet 2010 uppgick till 0,339 (0,357) GBP. - Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,1 (13,5) miljoner GBP för första kvartalet 2010. -Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 379 473 (314 977). ”Fortsatt stabil tillväxt” ”Under första kvartalet 2010 har vi sett en fortsatt stabil tillväxt både i spelöverskott och i antalet aktiva kunder. Viktiga faktorer har varit vår livebetting tillsammans med direktsändning av matcher på vår webbplats och möjligheten att spela via vår mobilplattform.” ”Även april uppvisar mycket goda siffror med ett högre genomsnittligt dagligt spelöverskott för april än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för första kvartalet 2010.” ”Unibet har beslutat att utnyttja möjligheten att ansöka om en licens enligt det kontrollerade öppnandet av den franska online-marknaden. Exakta villkor och bestämmelser för licenser enligt det kontrollerade öppnandet saknas fortfarande men indikerar endast ett marginellt rörelsebidrag från Frankrike för 2010. Då de finansiella målen för 2010 är baserade på oförändrat regelverk medför detta att de är obsoleta. Med tanke på osäkerheten särskilt vad gäller Frankrike, kommer det enligt vår uppfattning att bli bli en utmaning att överträffa rörelseresultatet för 2009.” ”Dessutom har Unibet som en förberedelse för en tänkbar öppning av den amerikanska marknaden, förvärvat 25,9 procent av det NASDAQ-noterade bolaget Bingo.com genom en riktad nyemission om 2,25 miljoner USD”, säger Petter Nylander, Unibets CEO. I dag, onsdagen den 5 maj 2010 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Petter Nylander och CFO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3641 kod: 4178319 Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pmhuel
COPY