EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – juni 2010

ons, 11 aug., 2010 07:30 CET

  • Spelöverskottet för andra kvartalet 2010 uppgick till 39,2 (30,0) miljoner GBP och för första halvåret 2010 till 81,0 (66,2) miljoner GBP.

 

  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2010 uppgick till 8,4 (1,9) miljoner GBP och för första halvåret 2010 till 19,0 (12,8) miljoner GBP.

 

  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2010 uppgick till 10,0 (5,9) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2010 uppgick till 20,3 (16,6) miljoner GBP.

 

  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2010 uppgick till 9,1 (5,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2010 uppgick till 18,6 (15,3) miljoner GBP.

 

  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2010 uppgick till 0,324 (0,192) GBP och för första halvåret 2010 till 0,664 (0,548) GBP.

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 10,9 (4,6) miljoner GBP för andra kvartalet 2010 och 24,0 (18,1) för första halvåret 2010.

  

  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 402 091 (309 099).  

 

 

”Starkt operativt resultat

"Expertkunskapen inom Unibets sportbok, särskilt under fotbolls-VM, i kombination med en 30-procentig tillväxt av aktiva kunder, har bidragit till ett starkt operativt resultat för andra kvartalet 2010. Resultatet för kasino och förströelsespel var också stabilt, medan poker och bingo fortsätter att möta en stark konkurrens."

"Under andra kvartalet stängde Unibet den maltesiska webbplatsen för personer bosatta i Frankrike. Unibet har ansökt om licens i Frankrike men anser att det, med de restriktiva villkoren i licensen, blir svårt för aktörerna att kunna få en rimlig avkastning. Unibet fortsätter därför att utveckla partnerskap på den franska marknaden för att kunna utnyttja både varumärke och renommé, liksom kunnandet inom sportboken.”

"Trots effekterna av den franska marknaden är Unibets spelöverskott för juli 2010 högre än för samma månad 2009. Vi är dock fortfarande försiktiga beträffande utsikterna för resten av 2010, vilket vi redogjorde för i vår rapport för första kvartalet.”

”Omreglering av spelmarknaden och konsolidering bland konkurrenterna skapar både stora möjligheter och hot. På kort sikt fortsätter Unibet att fokusera marknadsföring och operativa resurser på existerande samt de omreglerande marknader som skapar realistiska möjligheter till lönsam tillväxt."

”Under kommande månader kommer jag tillsammans med min ledningsgrupp och styrelsen att gå igenom våra olika marknader inklusive B2B-marknaden, i syfte att utarbeta en ny långsiktig strategi för verksamheten”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

 

I dag, onsdagen den 11 augusti 2010 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

 

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3791. Kod 5403382.

 

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations            +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO              +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com.  Unibet har över 4,7 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

 

I december 2007 förvärvade Unibet Maria Holdings (www.maria.com), Nordens största bingooperatör online, och i april 2008 Travnet, Skandinaviens största travcommunity.

 

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pbowsr
COPY
Prod