EN / SV

Unibets banklån och återbetalning av obligation i EUR

mån, 04 jan., 2010 19:00 CET

Som tidigare meddelats har Unibet under det fjärde kvartalet 2009 gjort en förtida inlösen av utestående 65,8 miljoner EUR av obligationslånet, ett år före den ursprungliga förfallodagen. Under det fjärde kvartalet 2009 har Unibet även utnyttjat 24,0 miljoner EUR av en 12-månaders kreditfacilitet viket innebär att totalt utestående nominellt belopp av banklån den 31 december 2009 uppgick till 24,0 miljoner EUR. Följande valutakurser har använts per den 31 december 2009 vid omräkning av koncernens balansräkning i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP: Kurs mot GBP 30-Sep-09 31-Dec-09 Kv 4 Förändring SEK 11.253 11.544 2.6% NOK 9.304 9.346 0.5% EUR 1.100 1.126 2.4% DKK 8.187 8.379 2.3%

Share
https://www.kindredgroup.com/pqlabu
COPY
Prod