EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – september 2011

ons, 02 nov., 2011 07:30 CET
  • Spelöverskottet för tredje kvartalet 2011 uppgick till 37,8 (31,0) miljoner GBP och för perioden januari till september 2011 till 109,7 (112,0) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2011 uppgick till 8,2 (5,6) miljoner GBP. Rörelseresultatet för perioden januari till september 2011 uppgick till 26,6 (24,6) miljoner GBP.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2011 uppgick till 8,2 (4,3) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2011 uppgick till 26,2 (24,6) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2011 uppgick till 7,5 (3,7) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2011 uppgick till 24,2 (22,4) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2011 uppgick till 0,269 (0,134) GBP och för perioden januari till september 2011 till 0,864 (0,797) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 10,7 (8,6) miljoner GBP för tredje kvartalet 2011 och 33,5 (32,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2011.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 325 194 (320 573).
  • Utdelning om 0,425 GBP per aktie utbetalas den 10 november 2011.

”Stark organisk tillväxt”

”Jag är stolt över att kunna leverera ytterligare ett gott kvartalsresultat helt drivet av organisk tillväxt. Jämfört med samma period förra året har spelöverskottet ökat med 22 procent och rörelseresultatet ökat med 47 procent."

"Särskilt glädjande är framgången för Maria som fortsätter att öka sitt resultat starkt."

"För oktober ligger intäkterna över samma period 2010, delvis som en följd av en mer gynnsam bruttomarginal, men ännu viktigare genom att den underliggande positiva trenden från tidigare kvartal fortsätter."

"Även om Unibet fortsätter att utvärdera nya möjligheter på marknaden, har jag nöjet att meddela att i tillägg till det återköp av aktier vi gjort under kvartalet, föreslår nu styrelsen en utdelning och har även antagit en ny utdelningspolicy som balanserar kortsiktig kontantutdelning med vår avsikt att investera för en långsiktigt lönsam tillväxt”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

 

I dag, onsdagen den 3 november 2011 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0) 8 5663 6365.

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations   +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                     +44 7515 975 629

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com.  Unibet har över 5,7 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/ppmvci
COPY
Prod