EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari-mars 2011

ons, 11 maj, 2011 07:30 CET

  • Spelöverskottet för första kvartalet 2011 uppgick till 37,5 (41,8) miljoner GBP.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2011 uppgick till 11,2 (10,6) miljoner GBP.
  • Resultat före skatt för första kvartalet 2011 uppgick till 10,8 (10,3) miljoner GBP.
  • Resultat efter skatt för första kvartalet 2011 uppgick till 10,0 (9,5) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2011 uppgick till 0,355 (0,339) GBP.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,2 (13,1) miljoner GBP för första kvartalet 2011.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 328 054 (379 473).

”Ytterligare ett starkt kvartal”

”Jag är nöjd att kunna meddela att första kvartalet 2011 var ytterligare ett starkt kvartal för Unibet och helt i linje med vår strategi så har vi fortsatt att utvecklas väl på alla våra större marknader.”

”I Norden har tillväxten på årsbasis varit 24 procent vilket visar att vi har kraftigt ökat vår marknadsandel. Den övriga verksamheten har också vuxit ordentligt speciellt med tanke på att Frankrike svarade för 23 procent av spelöverskottet förra året. Exklusive Frankrike har spelöverskottet vuxit med 16 procent under första kvartalet 2011 jämfört med ett starkt första kvartal 2010.”

"Den förnyelse av vår strategi för de kommande tre åren som vi arbetat fram under de senaste månaderna håller på att framgångsrikt genomföras. Den starka utvecklingen i Norden är ett konkret exempel på vårt förnyade fokus på kärnmarknader, bättre marknadsföring och förbättrad effektivitet i verksamheten som alla är viktiga delar i vår reviderade strategi. Denna strategi är inriktad på att leverera en uthållig och lönsam tillväxt samtidigt som marknaderna i Europa utvecklas och omreglerar."

"Sportboksmarginalen i april var i linje med en mer normalt långsiktigt trend, medan kasino, games och bingo har fortsatt den starka utvecklingen från det första kvartalet. Det är ännu för tidigt att säga hur den europeiska pokermarknaden kommer att påverkas av den senaste utvecklingen i USA. "

"Jag förväntar mig att konsolideringen i branschen kommer att fortsätta och vi utvärderar hela tiden möjligheterna att förbättra aktieägarvärdet. Olika alternativ för kontrollerad tillväxt i nya regioner är också ständigt föremål för översyn, där vi fokuserar på områden med hög potential för långsiktig lönsamhet. Den kassareserv vi bygger upp i kombination med koncernens starka lönsamhet och kassaflöde ger oss flexibilitet att överväga olika strategiska möjligheter, inklusive förvärv. Kassareserven kan delas ut till aktieägarna i vederbörlig ordning om dessa möjligheter inte förverkligas. Det kan ske antingen genom ett återköpsprogram, ett inlösenprogram eller som en kontantutdelning”, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO.

 

 

 

I dag, onsdagen den 11 maj 2011 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0)8 5051 3792 kod: 2826542

Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                                                  +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                                                   +44 7515 975 629
About Unibet

Unibet was founded in 1997 and is an online gambling company listed on NASDAQ OMX Nordic Exchange in Stockholm. Unibet is one of the largest privately owned gambling operators in the European market and provides services in 28 languages through www.unibet.com

Today, Unibet has more than 5.3 million customers in over 100 countries. Unibet is a member of the EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association in the UK and is audited and certified by eCOGRA in relation to responsible and fair gaming.

More information about Unibet Group plc can be found on www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/phartb
COPY
Prod